LK Kamenné stavby

Výstavba kamenné zdi a vše, co byste o ní měli vědět

Rádi byste si kolem zahrady či jiného objektu vystavěli kamennou zeď? Než se do této činnosti pustíte svépomocí, případně si objednáte odborníky na výstavbu tohoto typu zdí, je dobré brát v úvahu několik důležitých aspektů.

Kamenná zeď může mít čistě funkční charakter, ale také designový. Obvykle rozlišujeme mezi užitkovými zdmi, viditelnými zdmi, které se nacházejí například u silnice, a výstavními zdmi, například na zahradě.

S čím musíte počítat?

 • K výšce zídky je nutné připočítat také její základ umístěný pod zemí, který by měl dosahovat výšky aspoň 30 cm.
 • Šířka paty zdi v ideálním případě tvoří aspoň třetinu až polovinu celkové výšky zdi.
 • Je nutné začít stavět na pevné půdě, pod takzvaným travním drnem.
 • Nejtěžší a největší balvany se umisťují do základů; neboť stavbu správně usadí a stabilizují.
 • Nevhodné kusy kamenů nevyhazujeme, ale opracujeme (obrousíme) do požadovaného tvaru.
 • Kýve-li se zídka, pak větší kusy kamene vypodložíme menšími kameny a mezi jednotlivé vrstvy kamene přidáme silnější nebo slabší vrstvu hlíny. Vždy dávejte pouze takové množství hlíny (zeminy), aby se kameny měly `kam usadit`. Po čase se část hlíny rozpráší, zbytek zůstane a stane se tak živným prostorem pro nejrůznější rostliny.
 • Úhel od paty zídky při stavbě držíme mezi 10 až 15 °.
 • Ke stavbě kamenné zídky volíme jen ty kameny, které odolávají zvětrávání, tedy například žulu, břidlici, znělec, pískovec anebo vápenec.

Nejčastější chyby

Stavba suché kamenné zídky není žádná věda, na druhou stranu se na ní dá leccos pokazit. Jaké nejčastější chyby při její výstavbě děláme?

 • Základy v půdě nedosahují minimální doporučené výšky 30 cm.
 • Při vrstvení kamenů vznikají křížové spáry.
 • Pro ukotvení velkých kamenů použijeme maltu (pak nejde o suchou metodu) namísto drobných kamínků.
 • Pro stavbu si vybereme nevhodný kámen, který se po pár letech vlivem klimatických podmínek začne rozpadat, tím se ovšem rozpadává i celá zídka.

Stavba kamenné zdi krok za krokem

Při stavbě kamenné stěny svépomocí postupujte podle několika jednoduchých kroků, které vám práci usnadní a také urychlí. Nejprve si však připravte kamenné desky, například z andezitu nebo jiný vhodný typ kamene. Dále potřebujete jemnou zeminu či písek na zásyp. Budete potřebovat i vhodné nářadí, jako je krumpáč, rýč, kladivo, dřevěnou lať, vodováhu, ořezávač a případně válec nebo hrábě.

 1. Je-lito zapotřebí, nejprve vysekejte trávu. Pak je zapotřebí vyhloubit základní rýhu.
 2. Vykopejte si rýčem do země aspoň 30cm rýhu, případně si vytvořte svah s mírným záklonem.
 3. Do rýhy nejprve vyskládejte velké kameny. Kameny nesmíte nikdy klást rovnou nad sebe, jsou-li stejné velké. Rychle by se sesunuly. Klaďte jeden kámen nad dva spodní a dva nad jeden. Tak bude zeď pevnější a stabilnější.
 4. První řady kamenných desek zasypávejte zezadu zeminou, kterou také pravidelně udusávejte.
 5. Kamennou zídku nebo zeď v požadované základní výšce pro stabilitu zakončete nopovou fólií, která se postará o drenáž a zabrání setkání zděnému základu terasy s půdní vláhou.
 6. Kameny klaďte rovnoměrně po celé délce zídky. Pomocí vodováhy si kontrolujte, zdali je zídka stále v jedné rovině. Není-li tomu tak, pak je zapotřebí ji co nejrychleji do jedné roviny srovnat.
 7. Jakmile zídku dokončíte, měla by se opírat o zemní val, čímž ji zaručíte stabilitu.
 8. Velké spáry vyplňte menšími kameny.
 9. Zeminu za zídkou důkladně ušlapejte.
 10. Nějakou dobu bude trvat, než se kameny usadí.

Andezitová zídka

Stavby z kamene vám vydrží dlouhá léta, odolají větru, dešti, vysokým i nízkým teplotám. Ještě déle vám vydrží andezitová zídka, která je nejen jednoduchá na výstavbu, ale také nepotřebuje izolaci ani pojivový materiál. Nepřekročíte-li výšku 1 metr, bude taková zídka zcela samonosná a to i při výstavbě nasucho.

Nechte tuto práci odborníkům

O jakou službu máte zájem?