LK Kamenné stavby

Jak správně pokládat dlažbu krok za krokem

V oblasti zahradního a exteriérového designu je instalace dlažby jednou z klíčových složek, která může výrazně zlepšit estetický vzhled vašeho prostoru. Dlažba je oblíbená díky své dlouhodobé odolnosti a estetickému vzhledu, který dokáže proměnit každý venkovní prostor. Dlažba je ideální pro vytvoření krásných cest, teras, nebo i parkovišť. Při správné instalaci může dlažba vydržet mnoho let a stále vypadat skvěle. Tento článek vám poskytne komplexní přehled toho, jak pokládat dlažbu, a představí služby profesionálního dlaždění od nás, která vám může pomoci dosáhnout dokonalého výsledku.

An individual outdoors, examining a garden area, contemplating where to place tiles for an outdoor patio. The concerned expression on their face indicates the importance of planning. In the vicinity, there are a few outdoor tile samples and a blueprint of the garden layout.

1. Plánování a Rozvržení

Význam Plánování

Plánování je prvním a zásadním krokem k úspěšné instalaci dlažby. Bez pečlivého plánování můžete narazit na několik problémů, které by mohly způsobit zpoždění a zvýšení nákladů na vašem projektu.

 • Orientace Prostoru: Rozhodněte se, kde bude dlažba položena, a zjistěte, zda je dostatek prostoru pro vaši plánovanou konstrukci. Tato fáze zahrnuje také zjištění, zda jsou v oblasti nějaké stávající struktury nebo vegetace, které by mohly ovlivnit váš projekt.

 • Měření a Skicování: Vaše plány můžete nakreslit a změřit pomocí grafického papíru. Vyznačte si oblast, kde chcete dlažbu položit, a vytvořte hrubou skici, která ukáže, kde budou jednotlivé dlaždice umístěny. Také zohledněte potřebný sklon, aby se zabránilo hromadění vody na dlažbě.

 • Výběr Materiálu: Výběr správného materiálu dlažby je také součástí procesu plánování. Různé typy materiálů, jako jsou beton, cihla nebo přírodní kámen, mají různé vlastnosti a mohou ovlivnit celkový vzhled vašeho projektu.

 • Stanovení Rozpočtu: Určení rozpočtu vašeho projektu vám pomůže zůstat v rámci finančních možností a také vám pomůže vyhnout se nepříjemným překvapením během procesu instalace dlažby.

Rozvržení Dlažby

 • Vytvoření Kontur: Použijte hadici nebo nějaké dřevo k vytvoření obrysu vaší plánované oblasti. Poté obrys označte nebo nastříkejte barvou, přibližně osm palců vně tohoto obrysu.

 • Zajištění Sklonu: Nezapomeňte, že oblast musí mít sklon nebo gradient, aby voda mohla odtékat z dlažby a zabránila se tak tvorbě kaluží, což by mohlo dlouhodobě poškodit dlažbu.

 • Prověření Regulací a Povolení: Před zahájením práce se ujistěte, že máte všechna potřebná povolení a že vaše plány jsou v souladu s místními stavebními předpisy.

An individual outdoors, examining a garden area, contemplating where to place tiles for an outdoor patio. The concerned expression on their face indicates the importance of planning. In the vicinity, there are a few outdoor tile samples and a blueprint of the garden layout.

2. Výpočet Potřebného Množství Dlažby

Základní Měření

Výpočet množství dlažby potřebného pro váš projekt je nezbytný k zajištění, že budete mít dostatek materiálu na dokončení práce a také k udržení nákladů pod kontrolou.

 • Měření Rozměrů: Nejprve změřte šířku a délku oblasti, která má být dlážděna. Vynásobte tyto dvě hodnoty, abyste získali celkovou plochu ve čtverečních metrech nebo stopách, v závislosti na vašich preferencích.

 • Přidání Rezervy: Je dobré přidat k výsledné ploše přibližně 5% až 10% rezervu, abyste pokryli možné ztráty způsobené řezáním dlažby nebo poškozením. Pokud víte, že budete muset řezat hodně dlaždic, doporučuje se přidat 10%.

Výpočet Množství Dlažby

 • Výpočet Dlažby: Po získání celkové plochy vynásobte tuto hodnotu koeficientem pokrytí dlažby, který můžete získat od vašeho dodavatele. Tento koeficient se liší v závislosti na velikosti a tvaru dlažby, kterou hodláte použít.

 • Konzultace s Dodavateli: V případě nejasností je vždy dobré konzultovat vaše výpočty s dodavatelem dlažby. Mohou vám také nabídnout odhady týkající se množství potřebného materiálu na základě zkušeností s podobnými projekty.

Výběr Dlažby

 • Typ Dlažby: Dlažby jsou dostupné v různých materiálech, jako jsou beton, přírodní kámen nebo cihla. Každý materiál má své vlastní výhody a nevýhody, takže je důležité zvolit ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a preferencím.

 • Estetické Preference: Kromě funkčnosti je také důležité zvážit estetické preference. Různé barvy a textury dlažby mohou mít výrazný dopad na celkový vzhled vašeho venkovního prostoru.

 • Cena vs. Kvalita: Při výběru dlažby je také důležité najít správnou rovnováhu mezi cenou a kvalitou. Vysoce kvalitní dlažba může vydržet déle a může také vylepšit hodnotu vaší nemovitosti.

3. Vykopávky

Příprava Terénu

Vykopávky jsou základním krokem ve vašem projektu pokládání dlažby. Je to fáze, ve které se připraví terén pro následnou instalaci.

 • Stanovení Výšky Dlažby: Nejprve zjistěte, jaká by měla být konečná výška dlažby, a zajistěte, aby se terén mírně svažoval od domu nebo budovy, což umožní odvodnění vody. Každé 4 metry by měl terén klesnout o jeden centimetr.

 • Výstavba Referenčních Bodů: Rozmístěte kolečka kolem obvodu oblasti a označte je klesajícím sklonem. Natahněte mezi nimi pevně provázek, který vám ukáže správnou výšku a sklon.

 • Výpočet Hloubky Vykopávky: Spočítejte celkovou hloubku vykopávky tak, že sečtete palce potřebné pro základnu (10 až 15 cm), vrstvu písku na lůžko (2,5 cm) a tloušťku dlažby.

Proces Vykopávání

 • Odstranění Půdy a Trávy: Začněte odstraněním vrchní vrstvy půdy a trávy z oblasti, která má být dlážděna. Použijte lopatu a krumpáč k vykopání půdy na požadovanou hloubku.

 • Vyrovnaní a Zhutnění Půdy: Po vykopání oblasti použijte zhutňovací stroj k zhutnění půdy. Toto je kritický krok, který zajišťuje pevný a stabilní základ pro vaši dlažbu.

 • Ověření Hladiny: Pomocí dlouhé rovného pravítka a vodováhy zkontrolujte, zda je vykopaná oblast rovná a má správný sklon. Toto ověření by mělo být provedeno po celé ploše, aby byla zajištěna správná instalace.

 • Příprava Dočasných Hraničníků: Doporučuje se vytvořit dočasné hraničníky pro obdélníkové oblasti pomocí materiálu 2 x 4, nastavených na správnou výšku a sklon.

Vykopávky jsou nezbytné pro zajištění, že vaše dlažba bude mít pevný základ, a že bude odolávat počasí a opotřebení po dlouhou dobu. Tento krok vyžaduje pečlivou pozornost a přesnost, aby byly splněny všechny požadavky pro úspěšnou instalaci dlažby. Pokud potřebujete profesionální pomoc, společnost Kamenné zdi nabízí expertní služby v oblasti vykopávek a přípravy terénu pro dlažbu.

Photo in landscape orientation: Close-up of a shovel digging into the ground, lifting up a mix of soil and grass. The sun casts a shadow, highlighting the texture of the soil and the greenery of the grass being removed.

4. Materiál pro Základnu

Výběr Materiálu

Základna je základním prvkem pro dlouhodobou stabilitu a výkon vaší dlažby. Materiál základny by měl být pevný, stabilní a odolný vůči promáčení a smršťování.

 • Druhy Materiálu: Běžným materiálem pro základnu je drtěný kámen, jako je 3/4 mínus štěrk. Drtěný kámen má různé velikosti kamenů s ostrými hranami, které umožňují lepší zhutnění.

 • Vlhkost: Použití drtěného štěrku, který má trochu vlhkosti, může usnadnit zhutnění. Vlhkost pomáhá materiálu základny slepit se a vytvořit pevný základ.

Příprava Základny

 • Rozprostření Materiálu: Materiál základny rozprostřete přes oblast rovnoměrnou vrstvou. Doporučuje se rozdělit materiál do tří menších vrstev a zhutnit každou vrstvu samostatně pro dosažení nejlepších výsledků.

 • Zhutnění: Po rozprostření materiálu použijte zhutňovací stroj a projděte oblast několikrát. Ujistěte se, že zhutněný štěrk je rovný, má správný sklon a je v souladu s vaší stanovenou výškou.

 • Kontrola Hladiny: Po zhutnění znovu zkontrolujte hladinu a sklon základny pomocí dlouhého pravítka a vodováhy. Je důležité, aby byla základna řádně připravena, aby dlažba zůstala stabilní po dlouhá léta.

Speciální Poznámky

 • Tloušťka Základny: Tloušťka základny závisí na typu podkladu a zatížení, které bude na dlažbě umístěno. Pokud je vaše podkladní půda měkký jíl, budete potřebovat silnější vrstvu. Pro oblasti, kde se očekává těžké provozní zatížení, jako jsou příjezdové cesty, je potřebná silnější základna než pro terasy nebo chodníky.

 • Doporučení od Dodavatelů: Pro specifická doporučení ohledně tloušťky základny a vhodného materiálu pro vaši oblast je vždy dobré konzultovat vaše plány s dodavatelem materiálu nebo s profesionálním instalatérem dlažby.

Základna je kritickou částí procesu pokládání dlažby a správná příprava základny je klíčová pro dlouhodobou odolnost a funkčnost vaší dlažby. Profesionální tým Kamenné zdi je připraven vám poskytnout expertní radu a asistenci v této fázi vašeho projektu.

Photo in landscape orientation: A close-up view of crushed stone, showcasing various sizes of rocks with sharp edges. The texture of the stone highlights its ruggedness and suitability for base material.

5. Lemování a Obruby

Význam Lemování

Lemování je nezbytné pro udržení vaší dlažby na místě a zabránění jejímu pohybu či rozdělení pod tlakem nebo vlivem počasí.

 • Stabilita Dlažby: Lemování poskytuje nezbytnou podporu a stabilitu dlažbě, což je zvláště důležité v oblastech s vysokým provozem nebo tam, kde může dojít k posunu půdy.
 • Estetický Vzhled: Kromě funkčních výhod může lemování také zlepšit estetický vzhled vaší dlažby tím, že vytvoří čisté a uklizené linie kolem obvodů.

Typy Lemování a Obrub

 • Betonové Obruby: Betonové obruby jsou odolnější a poskytují silnou podporu, ale jsou těžší a může být dražší.
 • Kovové Lemování: Kovové lemování je extrémně silné a dlouhodobě odolné, ale může být také nákladné a méně esteticky přitažlivé.
 • Dřevěné Obruby: Dřevěné obruby nabízí přírodní vzhled, ale může být náchylné k hnilobě nebo poškození hmyzem, pokud není správně ošetřeno.

Instalace Lemování a Obrub

 • Příprava Povrchu: Před instalací lemování je důležité, aby byla oblast čistá a rovná. Jakékoli nerovnosti by mohly způsobit, že lemování nebude správně sedět.
 • Upevnění Lemování: Lemování by mělo být pevně upevněno na svém místě pomocí kolíků nebo spon, aby zůstalo na místě, a to i pod tlakem nebo zatížením.
 • Kontrola Úrovně: Po instalaci zkontrolujte úroveň lemování a ujistěte se, že je v souladu se sklonem vaší dlažby.

Správná instalace lemování a obrub je klíčová pro dlouhodobou stabilitu a výkon vaší dlažby. Výběr správného typu lemování a profesionální instalace může výrazně přispět k celkovému vzhledu a funkčnosti vašeho projektu pokládání dlažby.

Photo in landscape orientation: An outdoor garden scene where a paved sitting area is highlighted by concrete block edging. The blocks add structure and visual appeal, distinguishing the seating area from the surrounding garden.

6. Příprava Podkladu

Příprava podkladu pískem je zásadním krokem v procesu pokládání dlažby, který následuje po instalaci okrajových omezení. Tento krok zajišťuje rovný a stabilní základ pro pokládání dlaždic, což je nezbytné pro dlouhodobou odolnost a funkčnost vaší dlažby.

Proč je Pískový Podklad Důležitý?

Písek slouží jako flexibilní podklad, který pomáhá vyrovnat povrch a zajišťuje, že dlaždice zůstanou na svém místě, přičemž umožňuje mírné pohyby bez poškození dlažby.

Krok za Krokem: Příprava Podkladu Pískem

 1. Rozložení PVC Trubek: Na základní materiál položte PVC trubky o průměru jednoho palce (2.54 cm) ve vzdálenosti asi 1 metr od sebe. Tyto trubky vám pomohou dosáhnout požadované hloubky pískového podkladu.

 2. Rozprostření Písku: Mezi PVC trubky rozprostřete pískový podklad, obvykle v tloušťce 2,5 cm. Můžete použít hladkou desku nebo rovnou hranu, aby bylo zajištěno, že písek je rozprostřen rovnoměrně po celém povrchu.

 3. Vyhlazení Písku: S rovnou hranou nebo dlouhou rovnou deskou vyhladíte pískový podklad, abyste získali rovný povrch. Postupem od jednoho konce k druhému odstraňte veškeré nerovnosti.

 4. Odebrání PVC Trubek: Po vyhlazení písku odstraňte PVC trubky a doplňte pískem místa, kde byly umístěny trubky, a opět vyhladíte povrch.

 5. Kontrola Rovnosti: Ujistěte se, že pískový podklad je rovný a má správnou hloubku před pokládáním dlaždic.

Rady a Doporučení:

 • Správný Typ Písku: Doporučuje se používat jemnozrnný písek, který se snadno utěsňuje a poskytuje pevný podklad pro dlaždice.

 • Kontrola Složení Písku: Ujistěte se, že písek, který používáte, je vhodný pro pokládání dlažby. Měl by být čistý, bez nečistot a jílu, který by mohl způsobit sesedání nebo posun dlaždic.

Tímto způsobem je příprava podkladu pískem dokončena a je možné přistoupit k pokládání dlaždic. Každý krok by měl být prováděn pečlivě, aby bylo dosaženo optimální přesnosti a zajištěna dlouhodobá stabilita vaší dlažby.

7. Pokládání Dlažby

Výběr Vzoru a Designu

Když se pustíte do pokládání dlažby, je důležité mít předem určený vzor a design. Vzory mohou zahrnovat jednoduché linie, diagonální vzory, nebo složitější designy jako je vějíř nebo kruhové vzory.

 • Estetická Atrakce: Vzor, který zvolíte, může mít velký dopad na celkový vzhled vaší dlažby. Složitější vzory mohou vytvořit vizuální zájem a dodat charakter vaší ploše.
 • Praktické Zvážení: Zvolený vzor by měl také zohlednit praktické aspekty, jako je odvodnění, přístup a pohodlí při chůzi.

Postup Pokládání

 1. Začátek od Referenčního Bodu: Začněte pokládání dlažby od pevného referenčního bodu, jako je roh nebo stěna, a pokračujte směrem ven.
 2. Umístění Dlažby: Položte dlažební kameny na pískovou podložku podle zvoleného vzoru. Dlažbu pokládejte pevně vedle sebe, aby mezi nimi byly minimální mezery.
 3. Přizpůsobení Dlažby: Pokud je potřeba dlažbu upravit, použijte diamantovou pilu, dláto na kámen nebo mechanický rozdělovač. Při řezání dlažby vždy nosíte ochranné brýle.

Tipy a Doporučení

 • Pravidelná Kontrola: Pravidelně kontrolujte rovnost a sklon dlažby během pokládání, abyste zajistili správnou instalaci.
 • Zachování Čistoty: Udržujte oblast čistou a odstraňujte jakékoliv nečistoty nebo přebytečný písek, který by mohl ovlivnit položení dlažby.
 • Odborná Rada: Pokud jste na pochybách ohledně správného postupu nebo pokud se setkáte s komplikacemi, neváhejte konzultovat s odborníky na pokládání dlažby.

Pokládání dlažby je ruční dovednost, která vyžaduje pečlivost a pozornost k detailům. Správná instalace je klíčová pro zajištění, že vaše dlažba bude vypadat atraktivně a vydrží po dlouhou dobu.

8. Pískování Spár

Účel Pískování Spár

Pískování spár je kritickým krokem, který zajišťuje, že dlažba zůstane stabilní a bude mít profesionální vzhled. Písek ve spárách pomáhá zablokovat dlažební kameny na místě a zároveň umožňuje odvodnění vody.

 • Stabilita Dlažby: Písek ve spárách pomáhá zajistit, že dlažba zůstane pevně na místě a nepohybuje se během chůze nebo jízdy.
 • Odvodnění: Umožňuje vodě průchod skrz spáry, což pomáhá předcházet hromadění vody a následnému poškození dlažby.

Proces Pískování Spár

 1. Výběr Písku: Zvolte jemný písek, který je vhodný pro pískování spár. Písek pro pískování spár je obvykle jemnější než písek použitý pro podložku.
 2. Rozsypání Písku: Rozsypete písek rovnoměrně po povrchu dlažby, ideálně za sucha, aby se písek snadno dostal do všech spár.
 3. Zametání Písku: Použijte tvrdý koště k zametání písku do spár. Pohybujte koštětem ve všech směrech, aby byly spáry plně vyplněny.
 4. Kompaktní Dlažba: Použijte vibrační desku k zhutnění dlažby a písku ve spárách. Proces zhutnění pomáhá zajistit, že je písek ve spárách pevně zajištěn.

Doporučení

 • Kontrola Spár: Po procesu pískování a zhutnění zkontrolujte spáry, zda jsou plně vyplněny, a pokud je to nutné, opakujte proces pískování.
 • Správné Množství Písku: Ujistěte se, že máte dostatek písku, aby byly spáry plně vyplněny, ale zároveň nebyl písek plýtván.

Pískování spár je jednoduchý, ale důležitý proces, který pomáhá dokončit vaši dlažbu a zajistit její dlouhodobou stabilitu a odolnost. Pravidelná kontrola a údržba spár může také pomoci prodloužit životnost vaší dlažby.9. Těsnění

Těsnění je důležitým krokem, který následuje po pokládání dlažby a pískování spár. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak chránit vaši dlažbu před skvrnami a nežádoucím růstem rostlin, které mohou dlažbu časem znehodnotit. Proces těsnění začíná pečlivým čištěním a zametáním nově vydlážděné plochy, aby byly odstraněny všechny materiály a nečistoty. Poté je na dlažbu nanesen těsnicí prostředek, který zabezpečí, že písek ve spárách zůstane na místě a zároveň poskytne dlažbě ochranu před vnějšími vlivy.

Typy Těsnicích Prostředků:

Existují dva základní typy těsnicích prostředků pro dlažby:

 • Filmotvorné těsnicí prostředky: Tyto těsnicí prostředky, jako jsou Wet Look a Clear Look, nabízejí ultimativní ochranu, protože vytvářejí fyzickou bariéru na povrchu dlažby​1​.

 • Netvorné těsnicí prostředky: Tyto těsnicí prostředky nabízejí matný povrch a jsou méně nápadné, ale stále poskytují významnou ochranu dlažbě​1​.

Proces Těsnění:

 1. Příprava: Začněte důkladným čištěním dlažby, abyste odstranili nečistoty, mastnotu a jakýkoli existující těsnicí prostředek. Pro tento účel můžete použít vysokotlaký čistič, ale buďte opatrní, abyste nevytáhli písek ze spár​2​.

 2. Testování Těsnicího Prostředku: Vždy nejprve otestujte těsnicí prostředek na malé skryté ploše o rozloze přibližně 4 čtverečních stop, abyste zajistili, že výsledky splňují vaše očekávání​3​.

 3. Aplikace Těsnicího Prostředku: Aplikujte těsnicí prostředek rovnoměrnými vrstvami na dlažbu pomocí postřikovače nebo válečku. Doporučuje se použití vodního těsnicího prostředku, pokud jsou vaše dlaždice položeny s pískem do spár, protože vodní těsnicí prostředky vytvářejí pevné těsnění nad celou dlažbou a zároveň ztvrdí písek ve spárách​4​​5​.

 4. Sušení: Po aplikaci těsnicího prostředku nechte dlažbu řádně zaschnout před aplikací druhé vrstvy​5​.

Tímto způsobem může být proces těsnění dlažby proveden efektivně, aby byla zajištěna dlouhodobá ochrana a estetický vzhled. Každý krok by měl být prováděn s pečlivou přípravou a pozorností k detailům, aby bylo dosaženo optimálních výsledků.

10. Údržba

Údržba je základním aspektem, který zajišťuje dlouhověkost a estetický vzhled vaší dlažby. Správná údržba může pomoci předcházet poškození a udržet dlažbu v optimálním stavu po mnoho let.

Základní Údržba:

 1. Pravidelné Čištění: Pravidelné čištění a zametání dlažby pomáhá odstranit nečistoty, listí a jiné materiály, které by mohly způsobit skvrny nebo poškození dlažby.

 2. Odstranění Plevelu: Odstranění plevelu a jiné vegetace, která může růst mezi spárami, pomáhá udržet dlažbu čistou a vypadající dobře.

 3. Kontrola a Oprava Spár: Pravidelná kontrola spár a doplnění písku, kde je to nutné, je důležité pro udržení stability dlažby.

 4. Odstranění Skvrn: Rychlé odstranění skvrn, jako jsou olej, víno nebo krev, může zabránit trvalému poškození dlažby.

Specializovaná Údržba:

 1. Těsnění: Jak bylo zmíněno v předchozím bodu, těsnění je důležitou částí údržby, která může pomoci chránit dlažbu před skvrnami a poškozením.

 2. Ošetření proti Kluzu: V případě, že je vaše dlažba na skluzkém místě, může být vhodné aplikovat ošetření proti kluzu, aby se zvýšila bezpečnost.

 3. Ošetření proti Zamrzání: V chladnějších klimatických podmínkách může být užitečné použít ošetření proti zamrzání, aby se předešlo poškození dlažby během zimních měsíců.

Doporučení pro Dlouhodobou Údržbu:

 • Profesionální Čištění a Údržba: Pro dlouhodobou údržbu a zachování kvality vaší dlažby může být vhodné zvážit pravidelnou profesionální údržbu, zejména pokud je vaše dlažba vystavena vysokému provozu nebo extrémním povětrnostním podmínkám.

 • Výměna Poškozených Dlaždic: V případě poškození je doporučeno vyměnit poškozené dlaždice, aby se zabránilo dalšímu poškození a udržela celková estetika vaší dlažby.

Správná a pravidelná údržba je klíčem k zachování krásy a funkčnosti vaší dlažby na dlouhou dobu. Investice času a úsilí do údržby vaší dlažby vám v dlouhodobém horizontu ušetří peníze a pomůže udržet vaši dlažbu vypadající skvěle po mnoho let.

Nechte tuto práci odborníkům

O jakou službu máte zájem?